Hisse Yorum

Şirket bilanço analizleri ve öneri listesi

2019 yılı 3 aylık bilanço analizleri ve öneri listesi

Şirket bilanço analizleri ve öneri listesi

10 Mayıs 2019 10:52
-A

+A

BİLANÇO ANALİZLERİ

2019 yılı 3 aylık bilançolar için bugün son gün.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden bilançolar gelmeye devam ediyor.

Şirketlerden gelen bilançolar için aracı kurumlardan da analizler geliyor.

Ziraat Yatırım'dan gelen analizlere göz atalım:

Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Nötr):  Banka, 1Ç2019'da 27,1mn TL kar açıklamıştır. Beklenti Banka'nın 35mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, Banka bir önceki çeyrekte 238mn TL zarar, bir önceki yılın aynı çeyreğinde is  97,7mn TL kar açıklamıştı. Banka'nın net kar payı gelirleri bir önceki çeyreğe göre %24 oranında artarak 1Ç2019'da 196mn TL'ye çıkmıştır. Net ücret ve komisyon gelirleri ise yine bir önceki çeyreğe göre önemli bir değişim göstermeyerek 70mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Doğan Holding (DOHOL, Pozitif): Şirket'in 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı 230mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 101,8mn TL idi. Doğan Holding'in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,7 oranında artarak 3.057mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %47,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %41,3 oranında artarak 241,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,3 puan azalışla %7,9'u göstermiştir. Doğan Holding'in operasyonel giderleri aynı dönemde %30,6 oranında artmış ve 159,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 266,6mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 331,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet kar marjı 1Ç2018'e göre 3,5 puan artışla %10,9 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 20,8mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi kar 352,6mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında 61,9mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi net kar 290,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 75,9mn TL'lik vergi giderine bağlı olarak, ana ortaklık net dönem karı da 230mn TL olmuştur.

Enka İnşaat (ENKAI, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Enka İnşaat'ın ana ortaklık net dönem karı 2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,1 oranında artarak 835mn TL'ye yükselmiş ve hem piyasa beklentisi olan 502mn TL'nin, hem de bizim beklentimiz olan 421mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada taahhüt tarafında net dönem karının iyi performans ve yatırım faaliyetlerinden kaydedilen net 391,4mn TL'lik gelirin etkisiyle beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Enka'nın toplam satış gelirleri, mühendislik ve enerji grubunun yüksek hasılatının etkisiyle son çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,3 oranında artarak 2.964,2mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar ise satış maliyetlerindeki yüksek artışın etkisiyle sadece %4,6 oranında artarak 761,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %42,2 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 1Ç2019'da 14mn TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı da %6,7 oranında azalarak 601,1mn TL'ye inmiştir. Diğer taraftan, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden 1Ç2018'de kaydedilen 20,5mn TL'lik net gidere karşın 1Ç2019'da 391,4mn TL gelir kaydedilmiş ve bu durum Enka İnşaat'ın dönem karındaki yükselişte ana etken olmuştur.

İndeks Bilgisayar (INDES, Sınırlı Pozitif): İndeks Bilgisayar'ın 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem yıllık  %10 oranında artarak 18,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in satış gelirleri %21 azalarak 974,9mn TL'ye gerilerken, bu çeyrek itibariyle satışların %86'sını oluşturan Bilişim Teknolojileri gelirleri (PC, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, networking ürünleri gibi bilgisayar, cep telefonu ve bilgisayar aksamları) ise %12 oranında gerileyerek 834,6mn TL olmuştur. Diğer yandan, brüt kar ise %4 oranında azalarak 50mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in net ve brüt kar marjları ise sırasıyla %1,9 ve %5,1 oranında gerçekleşmiş ve olumlu trendini korumuştur. Bu oranlar geçen yılın ilk çeyreğinde ise sırasıyla %1,3 ve %4,2 idi. Son olarak, Şirket'in 6,7mn TL gerileyen net finansman gideri karı desteklemiştir.

İpek Enerji (IPEKE, Pozitif): Şirket 1Ç2019'da 44,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 10,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %148,5 oranında artarak 285,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %17,9 oranında azalarak karlılığı desteklerken, diğer faaliyetlerden 2,8mn TL gider yazılmıştır. Şirket yatırım faaliyetlerinden net 170,2mn TL gelir elde etmiştir. 3,3mn TL'lik finansman geliri ve 66,1mn TL'lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 333,9mn TL olarak gerçekleşirken ana ortaklık payına düşen net dönem karı ise 44,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Koza Anadolu (KOZAA, Pozitif): Şirket'in 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı 156mn TL ile 1Ç2018'deki 20,1mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket'in satış gelirleri yine aynı dönemler itibariyle %125,6 oranında artarak bu çeyrekte 485,6mn TL'ye çıkarken, brüt kar %156 oranında yükseliş kaydetmiş ve 1Ç2019'da 287mn TL olmuştur. Ayrıca, bir önceki yıla göre 126,7mn TL artarak 171,8mn TL'ye yükselen yatırım faaliyetlerinden gelirler karı desteklemiştir. Şirketin net dönem karı 335,8mn TL olurken, ana ortaklık payına düşen net dönem karı 156öm TL olmuştur.

Koza Altın (KOZAL, Pozitif): Şirket'in 1Ç2019'daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %125,8 oranında artarak 319,5mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in satış gelirleri yine aynı dönemler itibariyle %129,5 oranında artarak bu çeyrekte 467,8mn TL'ye çıkarken, brüt kar %137 oranında yükseliş kaydetmiş ve 1Ç2019'da 285mn TL olmuştur. Şirket'in net ve brüt kar marjı sırasıyla %68,3 ve %60,9 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %69,4 ve %59 idi. Diğer yandan, bir önceki yıla göre 129,6mn TL artarak 171,9mn TL olarak gerçekleşen yatırım faaliyetlerinden gelirler karı desteklemiştir.

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Şirket'in 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,3 oranında azalarak 67,6mn TL'ye gerilemiş ancak piyasa ve bizim zarar beklentimizin aksi yönünde gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi şirketin 19,3mn TL, bizim beklentimiz ise 37mn TL zarar açıklaması yönündeydi. Tahminimizde sapmaya neden olan etken şirketin 99,4mn TL ertelenmiş vergi geliri kaydetmesi olmuştur. Şirketin satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 oranında artarak 1.636mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %57,3 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %51,8 oranında azalarak 172,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 17 puan azalışla %11'i göstermiştir. Operasyonel giderleri aynı dönemde %1,6 oranında artmış ve 21,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 95,8mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %83,7 azalışla 55,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 23 puan azalışla %3'ü göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden, 29,8mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 83,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında 115,4mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 31,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 99,1mn TL'lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 67,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Koç Holding (KCHOL, Nötr): Koç Holding'in 2019 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,7 oranında azalarak 779,3mn TL'ye gerilemiş ve piyasa beklentisi olan 855mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tüpraş'ın bu çeyrekte beklentilerin üzerinde zarar açıklaması bunda ana etken olmuştur.

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Negatif): Netaş Telekomünikasyon 1Ç2019'da 25,4mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 2,7mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri %16 oranında artarak 219,4mn TL'ye çıkarken, bakım hizmeti satışından gelirler (1Ç2019'da toplam satışların %24'ü) ve lisans satışından (1Ç2019'da toplam satışların %30'u) elde edilen gelirler bu artışta etkili olmuştur. Gelirlerin %86'sını oluşturan yurtiçi satışlar ise yıllık %25 oranında artarak 1Ç2019'da 189,6mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, maliyetler %24 oranında artarak 210,2mn TL olmuştur. Bu kapsamda, brüt kar da yıllık %55 oranında düşmüş ve bu çeyrekte 9,2mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in Brüt kar marjı da 1Ç2019'da %4,2 gerçekleşerek geçen yılın ilk çeyreğindeki %10,7'nin altında gerçekleşmiştir.

Petkim (PETKM, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2019 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,2 oranında artarak 154mn TL'ye yükselmiş ve hem piyasa beklentisi olan 119,8mn TL'nin, hem de bizim beklentimiz olan 122,5mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,7 oranında artış kaydederek 2.832,1mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar ise maliyetlerdeki görece yüksek artışa bağlı olarak %20,8 oranında artarak 333,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %16 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler 20,4mn TL'den 53mn TL'ye yükselmiş ve böylece faaliyet karı %37,8 oranında artarak 269,7mn TL'ye ulaşmıştır. Finansman tarafında net finansman giderleri 36,8mn TL'den 87,2mn TL'ye yükselirken, 46,7mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 154mn TL olmuştur.

Sabancı Holding (SAHOL, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Sabancı Holding'in 2019 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık aynı kalarak 1.057mn TL olmuş ve hem bizim beklentimiz olan 798mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 841mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. İlk çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen kar rakamında, bankacılık tarafında Akbank, çimento tarafında Akçansa ve Çimsa,  enerji tarafında da Enerjisa Enerji'nin beklentilerin üzerinde gerçekleşen kar rakamları ana etkenler olmuştur.

Şok Marketler (SOKM, Sınırlı Negatif): Şirket'in 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem zararı 97,4mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi şirketin 69mn TL net dönem zararı açıklaması yönündeydi. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 119,5mn TL idi. Şok Marketler'in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,1 oranında artarak 3.523mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %39 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %30,8 oranında artarak 780,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan azalışla %22,2'yi göstermiştir. Şok Marketler'in operasyonel giderleri aynı dönemde %18,3 oranında artmış ve 655,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 119,7mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 5,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 3,7mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 9,6mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında 130,9mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi net zarar 121,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 23,8mn TL'lik vergi gelirine bağlı olarak, ana ortaklık net dönem zararı da 97,4mn TL olmuştur.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Negatif): THY 2019 yılının ilk çeyreğinde 1.253mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bizim beklentimiz 1.370mn TL, piyasa beklentisi ise 662mn TL net dönem zararı kaydetmesi yönündeydi. Şirket 1Ç2018'de 314mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri ilk çeyrekte %41 oranında artarak 14,8 milyar TL'ye ulaşan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki yüksek artışın etkisiyle %10,9 oranında gerilemiş ve 1.415mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %59,1 oranında artarak 2.508mn TL'yi göstermiştir. 284mn TL'lik diğer faaliyetlerden net gelirler sonrasında şirketin faaliyet zararı 809mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1Ç2018'deki faaliyet karı 156mn TL idi. Diğer taraftan ilk çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 11mn TL net gelir kaydedilirken, faiz giderleri ve kurların etkisiyle finansman tarafında ise 661mn gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi zarar 1.542mn TL olurken, 289mn TL'lik vergi geliri sonrası 1.253mn TL net dönem zararı açıklanmıştır.
 
Zorlu Enerji Elektrik Üretim (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Şirket 1Ç2019'da ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %1,4 oranında artışla 35,8mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,4 oranında artarak 1.870mn TL'ye yükselirken, şirketin maliyetleri de %51,5 oranında artış kaydetmiştir. Böylece brüt kar %30 oranında artarak 388,7mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %2,4 oranında artarak 53,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 44mn TL gelir elde edilmiştir. Esas faaliyet karı ise %46,8 oranında artarak 379,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. İştiraklerden kaydedilen 22,2mn TL'lik gelir sonrası finansman öncesi faaliyet karı 401,8mn TL'ye ulaşmıştır. Finansman tarafındaki 343mn TL'lik gider ve 27,7mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 35,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.


Klimasan Klima (KLMSN, Pozitif): Klimasan Klima 1Ç2019'da 33,3mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçen yılın çeyreğinde 0,4mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri %49 oranında artarak 273,3mn TL'ye çıkarken, brüt kar %53 oranında artmış ve 55,8mn TL olmuştur.  Brüt kar marjı ise bir önceki yılın ilk çeyreğine göre önemli bir değişim göstermeyerek %20 olmuştur. Net finansman giderlerinin 10,6mn TL azalarak 13,9mn TL'ye gerilemesi ve yatırım faaliyetlerinden net gelirlerin 12,9mn TL artarak 20mn TL'ye çıkması zarardan kara geçilmesine destek veren diğer unsurlar olmuştur.

Kaynak:ZİRAAT YATIRIM

BORSAAJANS.COM' UN YASAL UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.  Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Facebook'ta paylaş butonu
Print
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR
LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku