Hisse Yorum

KERVN-Kervansaray Yat. Hol. hisse yorumu

Kervansaray Yat. Hol. hisse yorumu ve şirket haberleri

13 Aralık 2013 17:19
-A

+A

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

05.12.2013 tarihli özel durum açıklamamızda bildirildiği üzere  Şirketimizin %99,90 oranında bağlı ortaklığı SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San.ve Tic. A.Ş.'nin 03.12.2013 Tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda  %72,97 oranında bağlı ortaklığı statüsündeki ve aynı zamanda şirketimizin de %27 oranında iştiraki olan Kervansaray Tekstil Yatırımları San.ve Tic. A.Ş. ile TTK'nun 136 ila 158'inci maddeleri  ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20'inci maddelerine istinaden devralan SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San.ve Tic. A.Ş.'nin tüzel kişiliği altında kolaylaştırılmış birleşme usulü ile birleşmesinin tescil işlemi tamamlanmıştır.

Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

12.12.2013 tarihli (dün) özel durum açıklamamızda  Şirketimizin aktifine kayıtlı bulunan içinde 7 adet oteli barındıran Kervansaray Oteller Zincirinin (Kervansaray Termal Oteli, Kervansaray Bursa Oteli, Kervansaray Uludağ Oteli, Kervansaray Kundu Oteli, Kervansaray Lara Oteli, Kervansaray Bodrum Oteli, Kervansaray Marmaris Oteli)   işletme hakkı, Hasılat Kira Sözleşmesi ile 09.07.2013 tarihinde İnternational Kervansaray Hotel A.Ş.' ne devredildiği, söz konusu Hasılat Kira Sözleşmesi Yönetim Kurulumuzca alınan karar ve İnternational Kervansaray Hotel A.Ş. ile karşılıklı mutabık kalınarak 31.12.2013 tarihi itibariyle fesh edildiği ve 01.01.2014 tarihi itibariyle otellerimizin işletmecilik faaliyetinin şirketimizce yapılacağı bildirilmişti.

Feshi gerçekleşen hasılat kira sözleşmesi  işletmecilik faaliyetinin devredilmesinin sonuçlarını görmek ve sonuçların tekrar değerlendirilebilmesini teminen ihtiyatlı davranılarak özellikle 1 yıl gibi kısa bir süre için hazırlanmıştı. Yapılan ilk altı aylık değerlendirmede beklentilerin tam olarak karşılanamaması ve işletmecilik faaliyetinin şirketimiz tarafından yapılmasının faaliyetlerimiz açısından daha olumlu olacağı inancıyla ve grubun vergi politikaları çerçevesinde şirketimizin mevcut geçmiş yıl zararlarından faydalanılması vb. gerekçelerle yaklaşık 6 ay erken fesh edilmiştir. Şirketimizin işletmecilik faaliyetine başlamasının şirketimiz menfaatleri açısından olumlu olacağı öngörülmekte olup, söz konusu öngörülerin tutar olarak ifade edilebilmesi özellikle turizm sektöründe mümkün olamamaktadır.

Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin aktifine kayıtlı bulunan içinde 7 adet dteli barındıran Kervansaray Oteller Zincirinin (Kervansaray Termal Oteli, Kervansaray Bursa Oteli, Kervansaray Uludağ Oteli, Kervansaray Kundu Oteli, Kervansaray Lara Oteli, Kervansaray Bodrum Oteli, Kervansaray Marmaris Oteli)   işletme hakkı, Hasılat Kira Sözleşmesi ile 09.07.2013 tarihinde İnternational Kervansaray Hotel A.Ş.' ne devredilmişti. Söz konusu Hasılat Kira Sözleşmesi Yönetim Kurulumuzca alınan karar ve İnternational Kervansaray Hotel A.Ş. ile karşılıklı mutabık kalınarak 31.12.2013 tarihi itibariyle fesh edilmiştir.

Söz konusu Hasılat Kira Sözleşmesinin Feshi ile  

- Otellerin İşletmesinin şirketimiz bünyesinde yapılmasına,
- Otellerin İşletme Müdürü atamalarının yapılmasına,
- İşletmecilik faaliyetine bağlı olarak Otellerin Bulunduğu İl ve İlçelerde şube ve işletme müdür yetki tescillerinin yaptırılmasına,
- İlgili Vergi Dairelerinde stopaj yönünden mükellefiyet tesciline,
- Sosyal Güvenlik Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Türkiye İş Kurumu nezdinde mükellefiyet tescillerinin yaptırılmasına,  
- İnternational Kervansaray Hotel A.Ş. bünyesinde çalışan personellerin 01.01.2014 den itibaren şirketimiz bünyesine alınmasına,
- 15.07.2013 ila 31.12.2013 tarihleri arasında İnternational Kervansaray Hotel A.Ş. bünyesinde çalışmış ve 01.01.2014 ile şirketimizde çalışmaya başlayacak olan personel ile ilgili olarak 15.07.2013 ila   31.12.2013 tarihleri arasındaki tüm hukuki, mali sorumluluğun kendisinde olduğuna ilişkin İnternational Kervansaray Hotel A.Ş. den taahhütname alınmasına,
- Yukarıda adı geçmeyen ve bilgilendirilmesi gereken diğer tüm kamu ve özel kuruluşlara bilgilerin verilmesine,
- Otel İşletmeciliği konusunda bilumum merasimlerin tamamlanmasına

karar verilmiştir.

Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Kaynak : borsaajans.com

Facebook'ta paylaş butonu
Print