Hisse Yorum

İhlas Gazetecilik hisse yorumu ve haberleri

İhlas Gazetecilik hisse yorumu ve şirket haberleri

9 Aralık 2013 20:20
-A

+A

JCR EURASİA RATİNG, İHLAS HOLDİNG GRUP ŞİRKETLERİ'NİN TÜM NOT GÖRÜNÜMLERİNİ 'DURAĞAN' OLARAK BELİRLEDİ

 

İHLAS GAZETECİLİK'İN 2013 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM ZARARI 3.980.339 TL(ÖNCEKİ -632.820 TL)
JCR, İhlas Holding Grup Şirketleri'in notlarını teyit etti, not görünümlerini 'Stabil' olarak belirledi

    JCR Eurasia Rating, İhlas Holding A.Ş. Grup Şirketleri’ni
derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A(Trk)’, Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise ‘BBB-‘ olarak teyit
ederken not görünümlerini ‘Stabil’ olarak belirledi.
    JCR Eurasia Rating'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
    "JCR Eurasia Rating, İhlas Holding A.Ş. ile grup şirketlerini
Kredi Ratingi kapsamında yatırım yapılabilir kategoride
değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A(Trk)’, Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise ‘BBB-‘ olarak teyit
etmiş olup tüm not görünümlerini (Stabil) olarak belirledi. Diğer
notların detayları aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu :  BBB- /(Stabil Outlook)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu :  BBB- /(Stabil Outlook)
Uzun Vadeli Ulusal Notu  :  A (Trk) /(Stabil Outlook)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu :  A-3 /(Stabil Outlook)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu  :  A-3 /(Stabil Outlook)
Kısa Vadeli Ulusal Notu  :  A-1 (Trk)/(Stabil Outlook)
Desteklenme Notu  :  2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu  :  B

    Medya, İnşaat, Eğitim, Sağlık, Turizm, Madencilik, Gazlı İçecek,
Pazarlama, Fuarcılık ve Organizasyon Hizmetleri, İki ve Üç Tekerlekli
Araçlar, Elektrikli ve Elektronik Küçük Ev Aletleri, İnternet ve Mobil
Hizmetler ve Antrepoculuk gibi farklı alanlarda bünyesinde bulunan 44
grup şirketi ile birlikte, üretim, hizmet, pazarlama faaliyetleri
bulunan İhlas Holding A.Ş., geniş bir bayi pazarlama ağı ve etkin
dağıtım kanalları ile sağlamış olduğu franchise gücünün
avantajlarından da yararlanarak son yıllarda elde ettiği büyüme
dinamiklerini sürdürmüş bulunmaktadır.
    Grubun inşaat sektöründeki artan faaliyetleri, kendisine sağladığı
ön tahsilât imkânı veren sipariş avansları yoluyla, bilanço
kompozisyonu içerisinde önemli bir fonlama bileşeni konumuna ulaşmış
ve kaynaklar içerisindeki payının giderek artmasıyla beraber maliyetli
kredilere bağımlılık seviyesini azaltmıştır. Diğer taraftan, bu durum,
proje teslimlerine kadar geçen sürelerde dönemsellik geçişmelerinden
dolayı görünürde karlılık göstergeleri üzerinde aşağı yönlü baskı
oluşturmuştur.
    Faaliyet genişlemesinin getirdiği finansman ihtiyaçlarının son
dönemlerde ilave borçlanma yoluyla karşılanması, sermayeleşme
düzeyinde gerilemeye yol açmakla beraber mevcut seviyenin sürmekte
olan projelerinin finansmanı önünde henüz engel oluşturmaktan uzak
seviyelerde olduğu değerlendirilmektedir. Grubun faaliyette bulunduğu
sektörlerin tamamının gelecek görünümlerinin pozitif olması, özellikle
inşaat faaliyetlerinde kentsel dönüşüm kapsamında üstlenilme
aşamasında olan girişimlerle yeni bir evreye ulaşılacak olması ve
devam eden inşaat faaliyetleri ile ilgili olarak konutların önemli bir
bölümünün 2014 ve 2015 yıllarında tesliminin gerçekleşeceği beklentisi
ise yükümlülük risk oranlarını aşağıya çekmektedir.
    Kurumsal Yönetim İlkelerine genel uyum seviyesi kapsamında, JCR ER
tarafından 2010 yılı sonunda yayınlanan Kurumsal Yönetim
derecelendirme raporu ile BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olan
İhlas Holding A.Ş., 10 üzerinden 7,71 genel skor değerini 2013 yıl
sonu itibariyle 8,15 değerine taşımıştır.   
    Gerek ihtiyaç halinde ve gerekse de oluşabilecek sistemik
risklerin elimine edilmesi noktasında faaliyette bulunulan sektörler
için finansman veya likidite desteği sağlayacak kamusal otoriteler
veya mesleki kuruluşlar henüz oluşturulmamış olmakla beraber JCR ER,
İhlas Holding’in ortaklarının Gruba ihtiyaç vukuunda uzun vadeli
likidite veya öz kaynak temin etmede istek ve eğilime ve etkin
operasyonel destek sağlamada yeterli deneyime sahip oldukları kanaati
çerçevesinde, desteklenme notunu (2) olarak tekrar teyit etmiştir.
    Diğer taraftan, Grubun bilançosunda üstlendiği yükümlülükleri
ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına
bakılmaksızın yönetebilmede, mevcut müşteri portföyünü ve pazar
etkinliğini koruması kaydıyla, yeterli deneyim ve imkân düzeyine
ulaştığı kanaati taşınmaktadır. Bu kapsamda, JCR ER notasyonu
içerisinde, Holding’in ortaklardan bağımsızlık notu (B) düzeyinde
tekrar teyit edilmiştir. "

Kaynak : borsaajans.com

Facebook'ta paylaş butonu
Print