Şirket Haberleri

Günün BOMBA şirket haberleri analizi

Günün BOMBA şirket haberleri analizi-08.08.2017

8 Ağustos 2017 10:08
-A

+A

ŞİRKET HABERLERİ ANALİZİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden haber akışları devam ediyor.

Bu günlerin bilanço açıklama taihlerine denk gelmesi sebebiyle şirket haberlerinin çoğunluğu bilançolar ve aracı kurumların bu bilançolara yaptığı analizlerden oluşuyor.

Ziraat Yatırım'ın bugün yayınladığı bültende öne çıkan şirket haberleri ve analizi:

Coca-Cola  İçecek  (CCOLA,  Sınırlı  Pozitif):  Coca-Cola'nın  2Ç2017  ana  ortaklık  net  dönem  karı 231,3mn TL ile piyasa beklentisi olan 242mn TL'lik karın bir miktar altında gerçeklemiştir. Satış gelirleri %20,2  artışla  2.559mn  TL'ye,  satışların  maliyeti  ise  %23,6  artışla  1.640mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2Ç2017'de brüt karını %14,5 artırırken, operasyonlu giderlerdeki düşük artış ve diğer faaliyet giderlerindeki azalma kar artışını desteklemiştir. Faaliyet karı %21,3 artışla 370mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 0,1 puana artışla %14,5'e yükselmiştir. İkinci çeyrekte konsolide FAVÖK %17,8 artarak 497mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,4 puan düşüşle %19,4'e gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2,5mn TL gider kaydeden Coca-Cola'nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 367,4mn TL'ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise geçen sene 56,7mn TL gider kaydeden şirket, 2Ç2017'de 37,6mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi kar 329,9mn TL'yi göstermiştir. 49,7mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 231,3mn TL olarak  gerçekleşmiştir.  2Ç2016'daki  net  kar  148,1mn  TL  idi.  Şirket  2017  beklentisi  olan  Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda ise yüksek tek haneli artış beklentisini korumuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık karı 145,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 177,5mn TL idi.

Otokar (OTKAR, Öneri "TUT", Sınırlı Negatif):  Otokar 2017 yılının ikinci çeyreğinde 9,1mn TL'lik net dönem zararı ile hem bizim beklentimiz olan 2,7mn TL'lik zararın hem de piyasa beklentisi olan 1mn TL'lik zararın üzerinde bir zarar kaydetmiştir. Zarar kaydedilmesinde finansman giderinin 19,1mn TL'den 28,4mn  TL'ye  yükselmesi  ve  brüt  kar  marjındaki  gerileme  etkili  olmuştur.  Şirket  bir  önceki yılın aynı döneminde 7,6mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış miktarında ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine  göre  adetsel  bazda  110  adet  düşüş  yaşanmasına  karşın,  döviz  kurlarındaki artış, satış gelirlerini  desteklemiş  ve  satış  gelirleri  bir  önceki  yılın  aynı  dönemine  göre  %17,9 oranında artarak 394,8mn TL olmuştur. Diğer taraftan zırhlı araç ve otobüs satışlarındaki gerilemeye bağlı olarak brüt kar %4,7 oranında gerilemiş ve 79,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Zırhlı araç satış adeti 2Ç2016'deki 149'dan 2Ç2017'de  104'e  gerilemiştir.  Operasyonel  giderler  %25,7  oranında  artarken,  diğer faaliyetlerden kaydedilen net 15,3mn TL'lik gelire karşın faaliyet karı %35,6 oranında gerileyerek 18,1mn TL'ye inmiştir. Net  finansman  gideri  de  ikinci  çeyrekte  19,1mn  TL'den  28,4mn  TL'ye  yükselmiş ve buna bağlı olarak Otokar 9,1mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. İkinci çeyrek zarar rakamına karşın ilk çeyrek yüksek kar rakamının etkisiyle Otokar'ın ilk yarı karı 28,1mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,4 oranında artış kaydetmiştir.

Pınar Süt (PNSUT, Sınırlı Negatif):  Pınar Süt'ün 2Ç2017 net dönem karı 5mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki  17,8mn  TL'lik  net  karın  gerisinde  gerçekleşerek  olumsuz  bir  görüntü  sergilemiştir. Piyasa beklentisi şirketin 15mn TL kar açıklaması yönündeydi. Pınar Süt'ün satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9 oranında artarak 286,7mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %8,8 oranında  artış  kaydetmiş  ve  buna  bağlı  olarak  brüt  kar  %6,4  oranında  azalarak  48mn  TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,2 puan düşüşle %16,7'ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %16,5 oranında artmıştır. Faaliyet karı 10,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,1 puan düşerek %3,6'ya gerilemiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 1,1mn TL kar yazılmıştır. Finansman  tarafında  5,2mn  TL'lik  gider  kaydedilmiştir.  Tüm  bunların  etkisiyle  de  vergi öncesi net kar 6,2mn  TL  seviyesinde  gerçekleşirken,  net  dönem  karı  da  5mn  TL  olmuştur.  Net  kat  marjı  4,8 puan düşüşle  %1,7  seviyesine  gerilemiştir.  2.  çeyrek  sonuçlarıyla  birlikte  şirketin  6  aylık  ana  ortaklık net dönem karı 28,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 43,3mn TL idi.

Pınar Et ve Un (PETUN, Sınırlı Negatif):  Pınar Et ve Un'un 2Ç2017 net dönem karı 9,9mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 13,7mn TL'lik net karın gerisinde gerçekleşerek olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Pınar Et ve Un'un satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 oranında azalarak 158,6mn  TL'ye  gerilerken,  satışların  maliyeti  ise  %0,9  oranında  artış  kaydetmiştir. Canlı varlıkların gerçeğe uygun değer farkından 256bin TL kar yazan şirketin brüt karındaki düşüş %4,4 olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,7 puan düşüşle %16,8'e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %21,6 oranında  gerilemiştir.  Faaliyet  karı  8,3mn  TL  olmuştur.  Faaliyet  karı  marjı  1,2  puan düşerek %5,2'ye gerilemiştir.  Özkaynak  yöntemiyle  değerlenen  yatırımlardan  1,5mn  TL  kar  yazılmıştır. Finansman tarafında  1mn  TL'lik  gelir  kaydedilmiştir.  Tüm  bunların  etkisiyle  de  vergi  öncesi  net  kar 10,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 9,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 2 puan düşüşle %6,3 seviyesine gerilemiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 25,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 30,5mn TL idi.

Teknosa  (TKNSA,  Pozitif):  Teknosa'nın  2Ç2017  net  dönem  karı  8,1mn  TL  olmuş  ve  2016 ikinci çeyrekteki  30,4mn  TL'lik  zararın  tersi  yönünde  gerçekleşerek  iyi  bir  görüntü  sergilemiştir. Piyasa beklentisi şirketin 2mn TL kar açıklaması yönündeydi. Teknosa'nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 842,1mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %1,7 oranında görece düşük bir artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %12,8 oranında artarak 153,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1,5 puan artışla %18,2'ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri  aynı  dönemde  %12,7  oranında  azalmış  ve  karlılığı  olumlu  yönde  desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden de 7mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 27,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %3,2'yi göstermiştir. Finansman tarafında 16,9mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi  öncesi  net  kar  10,3mn  TL  seviyesinde  gerçekleşirken,  net  dönem  karı  da 8,1m TL olmuştur. 2. çeyrek  sonuçlarıyla  birlikte  şirketin  6  aylık  ana  ortaklık  karı  9,1mn  TL  olmuştur.  Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık zararı 48,1mn TL idi.

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Negatif):  Tat Gıda, 2Ç2017'de 9,2mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 20,9mn TL kar açıklamıştı. Brüt karın %11,8 oranında azalarak 53,7mn TL'ye gerilemesi - karın azalmasında etkili olurken, finansman gideri bir miktar artış kaydetmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 20,8mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 41,1mn TL kar kaydedilmişti.

Doğan Gazetecilik (DGZTE, Sınırlı Negatif):  Doğan Gazetecilik, 2Ç2017'de 2,6mn TL net dönem karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 11,3mn TL kar açıklamıştı. Brüt karın %14,4 oranında azalarak  19,8mn  TL'ye  gerilemesi  -  karın  azalmasında  etkili  olmuştur.  İkinci  çeyrek  karı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki karı 11,1mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki kar 14,6mn TL idi.

Dyo Boya (DYOBY,  Sınırlı Negatif):  Şirket 2Ç2017'de 1mn TL zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde  23,6mn  TL  kar  açıklanmıştı.  Kardan  zarara  geçilmesinde,  satış  gelirlerindeki  bir  miktar büyümeye rağmen satış maliyetlerinin artması ve finansal giderlerdeki artış etkili olmuştur. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte 2017 yılının ilk yarısında net dönem zararı 8,5mn TL'ye yükselmiştir. Şirket geçen yılın ilk yarısında 25,7mn TL kar etmişti.

Aksa Akrilik (AKSA, Nötr):  Aksa Akrilik 70 milyon liralık modakrilik elyaf polimeri yatırımının stratejik ürün yatırımları kapsamına alındığını ve yatırım teşvik belgesinin onaylandığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan  açıklamada,  teşvik  kapsamında  yüzde  90  vergi  indirimi,  yüzde  50 yatırıma katkı, 7 yıl sigorta primi işveren desteği, KDV ve gümrük vergisi istisnası ile faiz desteğinin bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre, yatırım konusu olan modakrilik elyaf, geç tutuşma ve yanmama özelliğine sahip olup, ağırlıklı olarak koruyucu  iş  kıyafetleri,  yapay  saç  üretimi,  tekstil,  plastik  ve  çeşitli  endüstriyel  alanlarda kullanılıyor. (Kaynak: Reuters)

Çuhadaroğlu  Metal  (CUSAN,  Sınırlı Pozitif):  Sinpaş  GYO  tarafından  İstanbul'da hayata geçirilecek olan "QUEEN CENTRAL PARK PROJESİ"nin ana yüklenicisi olan Ülke Proje Yönetim Danışmanlık ve İnşaat A.Ş. ile bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında dün imzalanan sözleşme  gereği,  söz  konusu  projenin  cephe  işleri  Çuhadaroğlu  Alüminyum  Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılacaktır. Sözleşme bedeli KDV hariç 41,5mn TL'dir.

Netaş (NETAS, Nötr):  Netaş'ın %48,04'ünü satın alan Çinli telekom ekipman üreticisi ZTE zorunlu pay alım  teklifi  için  Sermaye  Piyasası  Kurulu'na  (SPK)  başvurduğunu  duyurdu.  ZTE,  Netaş'ın %48,04 hissesini One Equity Partners'dan (OEP) 101.3mn USD'ye satın almak için Aralık ayında anlaşmış, satın alma işlemi ise geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. (Kaynak: Reuters)

Şişe Cam (SISE, Nötr):  Şirket Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Aktifinde kayıtlı Çayırova Gayrimenkullerine ilişkin  haber  ve  söylentiler  hakkında  şu  duyuruyu  yapmıştır: "Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Çayırova Cam Sanayii A.Ş. aktifinde kayıtlı bulunan Çayırova gayrimenkullerinin likit hale getirilmesi konusunda Şirket yönetimi tarafından herhangi bir karar alınmamış olup bazı yerel medya kuruluşlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Vakıfbank  (VAKBN,  Öneri  "EKLE", Nötr):   Banka  tarafından  GMTN  programı kapsamında hazırladığı 5,3mn EUR tutarındaki ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır. Diğer yandan, 210 gün vadeli 100mn TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için SPK ve diğer merciler nezdinde gerekli  başvuruların  yapılması  için  Genel  Müdürlüğe  yetki  verilmiştir.  Bununla  beraber  119 gün vadeli 300mn  TL  nominal  değerli  finansman  bonoları  halka  arz  edilecek  olup  toplam  halka  arz miktarı olan 400mn  TL  nominalden  fazla  talep  gelmesi  durumunda  halka  arz  miktarı 600mn nominal değere kadar artırılabilecektir.

Atakule GYO (AGYO, Sınırlı Negatif) :  Şirket  2Ç2017'de  1,1mn  TL  ana  ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen  yılın  aynı  çeyreğinde  4,9mn  TL  ana  ortaklık  karı  açıklanmıştı.  Diğer  yandan, 2017 yılının ilk yarısındaki  ana  ortaklık  zararı  ise  0,2mn  TL  olmuştur.  Şirket  geçen  yılın  ilk  yarısında  2,8mn TL ana ortaklık karı elde etmişti.

Akmerkez GYO (AKMGY, Sınırlı Negatif):  Şirket'in 2Ç2017'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 oranında azalarak 19,6mn TL olmuştur. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %16 oranında azalışla 2Ç2017'de 19,8mn TL olmuştur. Yılın ilk yarısındaki toplam kar rakamı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında gerileyerek 38,6mn TL olmuştur.

Despec  Bilgisayar  (DESPC,  Nötr):  Şirket  2Ç2017'de  0,4mn  TL  net  dönem  karı  elde ederken, söz konusu kar rakamı geçen yılın aynı çeyreğindeki 0,7mn TL'nin altında kalmıştır. Brüt kar ise 2Ç2017'de 4,5mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %54 oranında artış göstermiştir. Diğer yandan, ikinci çeyrek  kar  rakamı  ile  birlikte  Şirket'in  2017  yılının  ilk  yarısındaki  net  dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %68 oranında artarak 3,1mn TL olmuştur.

Viking Kağıt (VKING, Negatif):  Viking Kağıt, 2Ç2017'de 2,8mn TL net dönem zararı elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 2,7mn TL zarar açıklamıştı. Brüt karın %22,7 oranında azalarak 7,8mn TL'ye gerilemesi - karın azalmasında etkili olurken, finansman gideri de 4,5mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek zararı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki zararı 6,9mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 3,3mn TL idi.

Yünsa (YUNSA, Pozitif):  Yünsa, 2Ç2017'de 2,5mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı  döneminde  4,4mn  TL  zarar  kaydetmişti.  Brüt  karın  %30  oranında  artarak 16,6mn TL'ye çıkması zarardan kara geçilmesinde etkili olurken, finansman gideri bir miktar artış kaydetmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki karı 2,6mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 2,8mn TL zarar kaydedilmişti.

ZİRAAT YATIRIM

Bültenin devamı:https://www.ziraatyatirim.com.tr/documents/SS_08-08-17.pdf

BORSAAJANS.COM' UN YASAL UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Facebook'ta paylaş butonu
Print
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR
LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku